Горобцеподібні (Раsseriformes)

Родина Ластівкові

Родина Жайворонкові

Родина Плискові

Родина Сорокопудові

Родина Вивільгові

Родина Шпакові

Родина Воронові

Родина Воловоочкові

Родина Омелюхові

Родина Пронуркові

Родина Тинівкові

Родина Кропив'янкові

Родина Золотомушкові

Родина Мухоловкові

Родина Суторові

Родина Довгохвостосиницеві

Родина Синицеві

Родина Повзикові

Родина Підкоришникові

Родина Горобцеві

Родина В'юркові

Родина Вівсянкові