Чоботар

Recurvirostra avosetta. (Шилоклювка. Avocet.)

птахи Україничервона книга

Маса тіла:

290 - 400 г.

Довжина тіла:

42 - 46 см.

Розмах крил:

77 - 80 см.

Опис зовнішнього вигляду:

у ad оперення головним чином біле; верх голови, шия ззаду, внутрішні плечові пера, частина верхніх покривних пер другорядних махових, першорядні махові та їх покривні пера чорні; спід крил, за винятком чорної верхівки, білий; дзьоб довгий, чорний, на кінці загнутий догори; ноги довгі, сірувато - блакитні, у польоті виступають за хвостом. У juv темні частини оперення мають темно - буре забарвлення.

Статус перебування в Україні:

гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий.

Розповсюдження (поширення):

регулярно гніздиться на півдні країни, гніздування спостерігалося також у східному і західному регіонах; іноді зимує в південних районах.

Біотоп, якому птах надає перевагу:

віддає перевагу солонуватим або солоним водоймам.

Поведінка, її особливості:

гніздиться колоніями, добре плаває; здобуваючи їжу, зігнуту частину дзьоба тримає під поверхнею води і поводить головою з боку в бік.

Відмінності від схожих видів:

від кулика - довго - нога відрізняється загнутим догори дзьобом, сірувато - блакитними ногами та наявністю білого кольору в забарвленні крил.

Звуки:

дзвінке і довге "куік - куік".

Примітка:
juv - молодий, статево незрілий птах (від латинського juvenus);
ad - дорослий, статевозрілий птах (від латинського adnltus);
- самець;
- самка